Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Garanterat försäkringsbelopp

I försäkringen finns ett garanterat försäkringsbelopp. Det garanterade beloppet är det som lägst kommer att utbetalas när det är dags för utbetalning från försäkring.

Det garanterade beloppet bildas av den aktuella garantin på varje premie som betalas in till försäkringen, och en viss garantiränta. Har utvecklingen varit bra, så att försäkringens värde är högre än det garanterade beloppet så grundar sig utbetalningen istället på försäkringens värde.

Garantin på inbetalda premier kommer att ändras den 1 juni 2020, från 95 till 88 procent. Garantiräntan ligger kvar på samma nivå som innan, 1,25 procent brutto. Ändringen gäller för traditionell försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB efter 2015. Garantin på redan inbetalda premier påverkas inte. Anledningen är förväntan om att det låga ränteläget kommer att bestå en tid framöver. Genom sänkningen av garantin vill vi skapa mer utrymme för placeringar med bra avkastning för att på så sätt gynna utvecklingen på sparandet.