Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen inför sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5–6 året därefter.

Aktuella siffror

Totalt förvaltat kapital: 175,9 mdr kr (per 2023-06-30)

Återbäringsränta:  5 % (från och med 2023-01-01)

Solvensgrad: 296 % (per 2023-06-30)

Kollektiv konsolideringsgrad: 116 % (per 2023-06-30)

Graf beskrivandes den kollektiv konsolideringsgraden

Återbäringsränta

Återbäringsränta: den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.

Genomsnitt 2018-2022: 7,3 %
Genomsnitt 2013-2022: 8,2 %

Stapeldiagram beskrivande återbäringsräntan

Avkastning

Totalavkastning per år:

 • 2023 (till och med 2023-06-30): 1,4 %
 • 2022: - 1,2 %
 • 2021: 18,7 %
 • 2020: 2,7 %
 • 2019: 9,4 %
 • 2018: 3,0 %
 • 2017: 6,9 %
 • 2016: 7,8 %
 • 2015: 4,5 %
 • 2014: 10,6 %
 • 2013: 11,3 %
 • 2012: 9,9 %
 • 2011: 1,5 %
 • 2010: 10,8 %
 • 2009: 15,1 %
Stapeldiagram beskrivande totalavkastningen

Portföljfördelning per 2023-03-31

Tårtdiagram beskrivandes portföljfördelningen
Grafen visar portföljfördelningen: GLAB-alternativ (typ 1) 13 %, GLAB-alternativ (typ 2) 16 %, EQ and Currency options 1 %, Noterade aktier 21 %, Likvida räntebärande tillgångar 14 %, Strategisk likviditetsreserv 3 %, SEB 1 %, Private Equity 14 %, Fastigheter 19 %, Treasury 0 %.