Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  10 % (från och med 2022-01-01)

Solvensgrad: 286 % (per den 2022-06-30)

Kollektiv konsolideringsgrad: 120 % (per den 2022-06-30)

Graf beskrivandes den kollektiv konsolideringsgraden

Återbäringsränta

Återbäringsränta: den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.

Genomsnitt 2017-2021: 6,8 %
Genomsnitt 2012-2021: 7,5 %

Stapeldiagram beskrivande återbäringsräntan

Avkastning

Totalavkastning per år:

 • 2022 (till och med 2022-06-30): - 2,5 %
 • 2021: 18,7 %
 • 2020: 2,7 %
 • 2019: 9,4 %
 • 2018: 3,0 %
 • 2017: 6,9 %
 • 2016: 7,8 %
 • 2015: 4,5 %
 • 2014: 10,6 %
 • 2013: 11,3 %
 • 2012: 9,9 %
 • 2011: 1,5 %
 • 2010: 10,8 %
 • 2009: 15,1 %
Stapeldiagram beskrivande totalavkastningen

Portföljfördelning per 2022-06-30

Total portföljvolym: 182 mdr

Noterade aktier 16 %

Likvida räntebärande tillångar 13 %

Treasury 2 %

Fastigheter 19 %

Private Equity 14 %

SEB 5 %

Strategisk likviditetsreserv 3 %

GLAB-alternativ (typ 1) 13 %

GLAB-alternativ (typ 2) 15

Tårtdiagram beskrivandes portföljfördelningen