Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  10 % (från och med 2022-01-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 122 % (per den 2021-09-30)

Solvensgrad: 247 % (per den 2021-09-30)

Avkastning

Totalavkastning 2021 (till och med 2021-09-30): 12,6 %

Totalavkastning 2020: 2,7 %

Totalavkastning 2019: 9,4 %

Totalavkastning 2018: 3,0 %

Totalavkastning 2017: 6,9 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

Genomsnitt 2015-2019: 10,35 %

Genomsnitt 2010-2019: 7,84 %

Portföljfördelning per 2021-09-30

Total portföljvolym: 185 mdr

Svenska obligationer: 14%

Fastigheter: 18 %

Utländska aktier: 17%

Kassa och strategiska tillgångar: 11 %

Strategiska Kreditfonder: 6 %

Hedgefonder: 10 %

Svenska aktier: 6 %

Onoterade aktier: 12 %

Lånefonder: 2 %

Okorrelerat: 6 %


Begrepp

  • Återbäringsränta: den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.