Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  8 % (från och med 2021-10-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 119 % (per den 2021-06-30)

Solvensgrad: 241 % (per den 2021-06-30)

Avkastning

Totalavkastning 2021 (till och med 2021-06-30): 9,3 %

Totalavkastning 2020: 2,7 %

Totalavkastning 2019: 9,4 %

Totalavkastning 2018: 3,0 %

Totalavkastning 2017: 6,9 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

Genomsnitt 2015-2019: 10,35 %

Genomsnitt 2010-2019: 7,84 %

Portföljfördelning per 2021-06-30

Total portföljvolym: 182,2Mdr

Svenska obligationer: 14%

Fastigheter: 18 %

Utländska aktier: 17%

Kassa och strategiska tillgångar: 11 %

Strategiska Kreditfonder: 5 %

Hedgefonder: 10 %

Svenska aktier: 6 %

Onoterade aktier: 11 %

Lånefonder: 2 %

Okorrelerat: 5 %


Begrepp

  • Återbäringsränta: den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.