Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Livförsäkringsverksamheten i SEB

Affärsidén för livförsäkringsverksamheten i SEB är att genom försäkrings- och trygghetslösningar erbjuda kunderna trygghet under livets olika skeenden. Utbudet omfattar ett komplett sortiment av produkter inom trygghetsområdet för privatpersoner och företag. Exempel på enskilda produkter är tjänstepension, privat pensionsförsäkring, kapitalpension, kapitalförsäkring, sjukförsäkring, vårdförsäkring samt rehabiliteringsförsäkringar.

 
Bild på Livförsäkringsverksamhetens organisationskarta.

Distributionen sker genom SEB:s bankkontor, egen säljkår, Försäkringsförmedlare och så kallade tied agents. Divisionen har 1,8 miljoner kunder och verkar i Sverige, Irland, Luxemburg, Storbritannien, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget är näst störst på fondförsäkringsmarknaden i Sverige. 

Den internationella försäkringen Life Assurance Portfolio Bond (investeringsmöjligheter via depå), som finns i form av kapitalförsäkring, kapitalpension och tjänstepension säljs via det irländska bolaget SEB Life (Ireland), främst till den svenska marknaden. Försäljning till utlandssvenskar sker via bolagets filial i Luxemburg.

Försäkringsinformation

Våra erbjudanden

Erbjudande för privatpersoner

Pension och försäkring

Vård och hälsa

Erbjudande för företagskunder

Pension och försäkring

Vård och hälsa

Organisationsnummer

SEB Pension och Försäkring AB: 516401-8243

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv: 516401-6536

Klagomålsansvarig Sara Notefält 
Berätta vad du tycker