Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

2030-strategi för att bygga för framtiden

Vår övergripande ambition är att vara en ledande företags- och investmentbank i norra Europa med internationell närvaro. I Sverige och Baltikum ska vi erbjuda våra produkter och tjänster i ett digitalt format, med personlig service, till privatkunder och små och medelstora företag i viktiga stunder i livet.

Från den styrkeposition vi har kommer vi att uppnå detta genom att öka våra investeringar. Detta kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

Som beskrivs i vår 2030-strategi kommer vi framöver att rikta fokus, nytänkande och investeringar mot följande fyra huvudområden: Högre ambitioner, Strategisk förändring, Strategiska partnerskap, samt Förbättrad effektivitet.

Medan 2030-strategin definierar vad vi vill uppnå för att framtidssäkra vår verksamhet och öka potentialen för intäktstillväxt, beskriver den treåriga affärsplanen, som uppdateras årligen, mer i detalj hur vi planerar att nå dit.

Affärsplan för 2022–2024 

SEB:s affärsplan för 2022–2024 bygger på de fyra pelarna i vår 2030-strategi, som i sin tur är vårt sätt att möta strukturella marknadstrender inom branschen. Det innebär att utvecklingen inom exempelvis teknik, hållbarhet, företagsmarknaden och investment banking, sparande och investeringar samt riskhantering är grunden för vårt arbete framöver.

Genom att kombinera hög kundnöjdhet och starkt medarbetarengagemang med en solid ekonomisk position inklusive kapital, likviditet och kostnadskontroll strävar vi efter att fortsätta leverera långsiktigt värde till våra aktieägare.

Långsiktiga finansiella mål

När vi har anpassat vår strategi över tid har vår ambition varit att accelerera intäktstillväxten och öka vår lönsamhet. Den ambitionen fortsätter att vägleda oss även framöver.

Nedan följer våra långsiktiga finansiella mål för SEB-koncernen.

  • En årlig utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet.
  • En kärnprimärkapitalrelation som är 100–300 baspunkter högre än om kapitalkrav från Finansinspektionen.
  • En konkurrenskraftig avkastning på kapitalet. SEB strävar efter att över tid nå en uthållig avkastning på eget kapital på 15 procent.