SEB i Luxemburg

Vi erbjuder företag och institutioner i SEB:s hemmamarknader en bred palett av tjänster, inklusive förvaringstjänster, transaktionshantering och likviditetsförvaltning, såväl som depåtjänster för Luxemburgbaserade investeringsfonder.

SEB i Luxemburg utgör också koncernens internationella nav för private banking-tjänster för nordbor som bor utanför Norden.