SEB i Kina och Hong Kong

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till våra företags- och institutionella kunder från hemmamarknaderna. Vi erbjuder också tjänster till kinesiska företag som vill göra affärer i Norden och Tyskland. Från Hongkong erbjuder vi även tjänster till finansiella institutioner i Asien.