SEB i Litauen

Vi är en universalbank i Litauen. Vi är den största banken i Litauen och erbjuder där heltäckande banktjänster. Vi har en stark position som privat- och företagsbank med särskild styrka inom ut- och inlåning i företagssegmentet.