Vår syn på skatt

SEB har en viktig roll i samhället och bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd både som arbetsgivare och genom att förse våra kunder med finansiering, sparandelösningar, riskhantering och betaltjänster. I alla dessa sammanhang är frågan om skatter och skattehantering relevant och viktig.

SEB:s verksamhet bygger på de högsta normerna för bolagsstyrning, hållbarhet, transparent och affärsetik. Med verksamhet i mer än 20 länder, där skattelagstiftning och regelverk inte är fullt ut harmoniserade över gränserna, arbetar vi strategiskt och långsiktigt med att stötta våra kunder i internationell handel och globalt gränsöverskridande verksamhet. Vårt fokus är alltid att säkerställa efterlevnad med relevanta skattelagar och regler.

SEB har etablerat en koncerngemensam skattepolicy som fastslår principerna för bankens skattehantering och därmed tillhörande frågor.

Ladda ned vår skattepolicy (engelska)