Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på William Paus

Vice VD. Chef för division Private Wealth Management & Family Office

William Paus

  • Vice VD. Chef för division Private Wealth Management & Family Office sedan 2021.
  • VL-medlem sedan 2018
  • Anställd i SEB sedan 1992
  • Född 1967

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

248 961 aktier och aktierätter, varav 52 900 A-aktier, 24 390 aktierätter och 171 671 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation