Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Robert Celsing

Chef för Group Human Resources

Robert Celsing

  • Personaldirektör sedan 2022
  • VL-medlem sedan 2022
  • Anställd i SEB sedan 2007
  • Född 1967

Egna och närståendes aktieinnehav

130 087 aktier och aktierätter, varav 1 278 SEB A-aktier och 128 809 aktierätter.


Kontaktinformation