Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
BIld på Petra Ålund.

Chef för Group Technology, Group Outsourcing Senior Manager

Petra Ålund

  • Chef för Group Technology sedan 2019. Group Outsourcing Senior Manager sedan 2020
  • VL-medlem sedan 2020
  • Anställd i SEB sedan 2017
  • Född 1967

Utbildning:

M.Sc. (Int. ekonomi)

Egna och närståendes aktieinnehav:

29 837 aktier och aktierätter, varav 5 467 A-aktier, 119 aktierätter och 24 251 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation