Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Nina Korfu-Pedersen

Chef för Business Support & Operations

Nina Korfu-Pedersen

  • Chef för Business Support & Operations sedan 2020
  • VL-medlem sedan 2018
  • Anställd i SEB sedan 2010
  • Född 1973

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

74 034 aktier och aktierätter, varav 1 037 A-aktier, 23 241 aktierätter och 49 756 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation