Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Nicholas Moch.

Chief Information Officer

Nicolas Moch

  • Chief Information Officer sedan 2018
  • VL-medlem sedan 2020
  • Anställd i SEB sedan 2008
  • Född 1972

Utbildning:

Civ.ing.

Egna och närståendes aktieinnehav:

47 645 aktier och aktierätter, varav 2 428 A-aktier, 6 610 aktierätter och 38 607 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation