Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Mats Torstendahl.

Ställföreträdande VD och koncernchef, Group Data Privacy Senior Manager

Mats Torstendahl

  • Ställföreträdande VD och koncernchef sedan 2021. Group Data Privacy Senior Manager sedan 2018
  • VL-medlem sedan 2009
  • Anställd i SEB sedan 2009
  • Född 1961

Utbildning:

Civ.ing.

Egna och närståendes aktieinnehav:

407 620 aktier och aktierätter, varav 104 218 A-aktier, 91 857 aktierätter och 211 545 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation