Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Mats Holmström

Chief Risk Officer (CRO)

Mats Holmström

  • Chief Risk Officer (CRO) sedan 2021
  • VL-medlem sedan 2021
  • Anställd i SEB 1990
  • Född 1968

Egna och närståendes aktieinnehav

111,503 aktier och aktierätter, varav 23 509 A-aktier, 198 B-aktier och 87 796 aktierätter.


Kontaktinformation