Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Masih Yazdi.

Ekonomi- och finansdirektör

Masih Yazdi

  • Ekonomi- och finansdirektör sedan 2020
  • VL-medlem sedan 2018
  • Anställd i SEB sedan 2013
  • Född 1980

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

122 597 aktier och aktierätter, varav 15 858 A-aktier, 42 721 aktierätter och 64 018 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation