Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Jonas Ahlström.

Co-Head Division Large Corporates and Financial Institutions

Jonas Ahlström

  • Co-Head Division Large Corporates and Financial Institutions sedan 2021
  • VL-medlem sedan 2020
  • Anställd i SEB sedan 2005
  • Född 1978

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

70 723 aktier och aktierätter, varav 3 049 A-aktier, 21 702 aktierätter och 45 972 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation