Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Jeanette Almberg.

Chef för Group Human Resources

Jeanette Almberg

  •  Chef för Group Human Resources sedan 2016
  • VL-medlem sedan 2016
  • Anställd i SEB sedan 2008
  • Född 1965

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

138 307 aktier och aktierätter, varav 11 135 A-aktier, 34 437 aktierätter och 92 735 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation