Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vill göra det lättare för folk att ta tag i pensionsfrågorna

Ellen Stang Lund, chef för produkt- och tjänsteutveckling inom SEB:s liv och pensionsbolag
Ellen Stang Lund, chef för produkt- och tjänsteutveckling inom SEB:s liv och pensionsbolag

Att jobba med affärsutveckling handlar om att på djupet förstå kundens behov och hela tiden möta en föränderlig kravbild. ”Det är aldrig tråkigt, alltid nytt”, säger Ellen Stang Lund, chef för produkt- och tjänsteutveckling inom SEB:s liv och pensionsbolag.

Ellen Stang Lund, som är utbildad civilingenjör, har sedan 1984 arbetat inom IT-området, först på IBM och sedan 1998 på SEB. Hon har under de senast 22 åren haft olika chefspositioner inom tech-organisationen, men sedan 2019 arbetar hon inom bankens livdivision där hon har ett bredare ansvar både för produkt- och tjänsteutveckling och IT.

Inom enheten arbetar 150 anställda, men den totala agila utvecklingsorganisationen består av omkring 250 personer, inklusive ett 70-tal utvecklare i Kuala Lumpur, Malaysia.

Liv- och pensionsverksamheten består av två produktfamiljer. Den första delen är pensionssparande i olika former.

– Det handlar om att kunna trygga ålderdomen genom eget sparande, men framförallt genom olika typer av tjänstepensionslösningar, där företagen sätter av pengar till medarbetarnas pensioner. Vi hjälper företagen att skapa en trygg ålderdom för sina medarbetare och därmed vara en attraktiv arbetsgivare.

Den andra produktfamiljen är olika typer av riskprodukter där individer kan försäkra sig mot oförutsedda händelser i deras liv. Det handlar exempelvis om livförsäkring, sjukförsäkring och olika typer av vårdförsäkringar. Även dessa försäkringar kan tecknas såväl av individer som av arbetsgivare.

Vad är målbilden för framtiden?

– En stor förändring handlar om ökad digitalisering. Historiskt har försäkringsbolag i stort sett bara kommunicerat med kunderna genom utskick av årsbesked och liknande. I dag vill kunderna interagera med oss betydligt oftare och i digitalt format. Det handlar om allt ifrån att kunna bli kund, till att själva kunna hantera sina försäkringar och sitt sparande, säger Ellen Stang Lund.

Även företagen vill på ett enkelt, digitalt sätt kunna sköta sin administration exempelvis när medarbetare får ny lön, går på föräldraledighet eller liknande.

– Den andra stora förändringsresan handlar om att öka flexibiliteten i våra lösningar. Förut tillhandahöll vi våra produkter som kompletta paket med allt inkluderat. Nu vill både företag och privatpersoner sätta ihop sina försäkringslösningar själva. De vill kunna välja vad som ska ingå och vad de ska betala för.

Vad är det mest intressanta och roliga med att arbeta med produktutveckling.

– Pension är en typ av produkt som man inte tänker på varje dag, något som man gärna skjuter upp och som är förknippat med en viss ångestkänsla. Vår uppgift är att hitta ett sätt att nå ut till kunderna och få dem att ta tag i pensionsfrågorna på ett sätt som känns görbart och i bästa fall lustfyllt – åtminstone inte ångestfyllt. Det är en väldigt meningsfull uppgift.

– Det gäller att ta in vad som händer i omvärlden, hålla koll på konkurrenterna, värdera vad kunderna egentligen behöver och i slutändan ha en IT-strategi som gör att vi kan leverera på det.

Vad kommer ni att behöva för kompetenser i framtiden?

– Vi behöver både medarbetare som kan försäkringsverksamhet och medarbetare som är duktiga på att jobba med kundorienterad utveckling. Och så behöver vi personer som kan utforma och realisera lösningarna i en modern IT-arkitektur. Vi behöver medarbetare som är bra på att tänka nytt och det tror jag bara vi kan uppnå genom att jobba tvärs över specialistområdena i team som är sammansatta med olika kompetenser.

– Vi är just nu inne i en stor förändrings- och moderniseringsresa där man verkligen får chansen att vara med och forma framtiden. Det är många kollegor hos oss som lär sig mycket nytt just nu, och vi har spännande utmaningar både för riktigt erfarna personer och för dem som är färskare i sina roller och vill utveckla sig ihop med oss.