Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansiell jämställdhet

Hur kan vi uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller ägande, inkomster och sparande? I oktober 2020 lanserade SEB ett initiativ – finansiell jämställdhet – som syftade till att sätta fokus på ämnet. 

Trots att Sverige ligger i framkant när det gäller jämställdhet, finns det fortfarande en stor könsskillnad när det kommer till kapital. År 2020 ägde kvinnor 33 % av alla privatägda svenska aktier, 25 % av det totala fastighetsvärdet och 15 % av privat markegendom i Sverige. Historiskt sett fanns det anledningar till att män ägde betydligt mer än kvinnor. Men idag finns inga giltiga ursäkter.

Varför kvinnor inte äger

Vi är övertygade om att när kvinnor och män har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir även mer framgångsrik. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att ta ansvar för hur samhället utvecklas, och därför strävar vi mot ekonomisk jämställdhet.

Den 8 mars 2020 – på internationella kvinnodagen – släppte SEB filmen nedan. Filmen togs fram i samarbete med Ownershift – en tankesmedja som ägnar sig åt att öka andelen kvinnligt ägande för att på så sätt ge kvinnor mer makt över sina egna livsbeslut och förbättra jämställdheten i samhället.

Ett prisbelönt initiativ

Initiativet Finansiell jämställdhet uppmärksammades också under året med 2020 års Annas jämställdhets- och mångfaldspris. Priset har delats ut årligen sedan 1993 av Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén, som är ett samarbete mellan BAO (den svenska banksektorns arbetsgivarorganisation) och Finansförbundet. Priset delas ut till en individ, företag, avdelning, projekt eller arbetslag inom bank- och finanssektorn.

Visste du att…

  • Kvinnor i Sverige arbetar deltid i ungefär tre gånger så hög utsträckning som män.
  • Bland kvinnor får änkor den högsta pensionen. Frånskilda kvinnor får lägst.
  • I december 2018 fick män i snitt 22 000 kronor per månad i pension. Kvinnor 16 600 kr.

Vad kostar ditt deltidsjobb dig idag och imorgon?

Många människor, särskilt kvinnor, arbetar deltid i något skede av livet, till exempel under studietiden, när barnen är små samt mot slutet av arbetslivet. Det påverkar deras framtida pension. SEB har därför tagit fram ett verktyg som beräknar hur deltidsarbete påverkar pensionerna negativt och belyser hur detta kan kompenseras av den som tar mindre ansvar i hemmet.

Ekonomisk jämställdhet – statistiken

I Sverige äger kvinnor bara hälften så mycket som män. De tjänar 10% mindre, har 30% lägre pensionsinkomst och är mindre benägna att äga sitt eget hus. Statistiken är tydlig, men vi har kraft att förändra den. Vi tror att ekonomisk jämställdhet är avgörande för ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle där fler kvinnor får den frihet som följer med ägande. Friheten att köpa ett hem, börja investera eller starta ett företag. Låt oss ändra på statistiken.