Інформація банку як емітента цінних паперів

Особлива інформація