Årlig rapportering

SEB rapporterar årligen om händelser, framsteg och aktiviteter inom hållbarhetsområdet. Vår ambition är att föra en öppen och transparent dialog med våra intressenter. SEB:s rapporter inom hållbarhetsområdet presenteras nedan. Vi följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för den finansiella sektorn och redovisar enligt G4 "Core".