Go to search feature Go to content
Language

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Read more about recommended browsers

”Hållbart tänk ökar lönsamheten”

Social hållbarhet och cirkulärt tänkande, det är vad dagens unga entreprenörer främst förknippar med hållbarhet. På ett seminarium med SEB inför finalen av Venture Cup fick finalisterna diskutera hur hållbarhet bäst integreras i verksamheten.

Social hållbarhet och cirkulärt tänkande, det är vad dagens unga entreprenörer främst förknippar med hållbarhet. På ett seminarium med SEB inför finalen av Venture Cup fick finalisterna diskutera hur hållbarhet bäst integreras i verksamheten.

– Som företagare idag är det väldigt viktigt att förhålla sig till dagens hållbarhetsutmaningar om man ska kunna driva sin verksamhet framgångsrikt på lång sikt. Dessutom är det avgörande att företag tar ett ansvar till att bidra till en hållbar utveckling för att vi ska klara de hållbarhetsutmaningar, både sociala och miljömässiga, vi står inför idag.

Det var ett av Gabriel Lundströms budskap under SEB:s hållbarhetsseminarium i samband med finalen entreprenörstävlingen Venture Cup. Gabriel Lundström är hållbarhetsansvarig i affärsutveckling inom divisionen Företag och Privatkunder på SEB och tillsammans med finalisterna diskuterade han hållbarhetstänk och de utmaningar och möjligheter det innebär för en entreprenör idag.

 – Det har hänt mycket den senaste tiden och de som startar företag i dag är väldigt medvetna när det gäller hållbarhet, vilket är väldigt positivt. Genom att satsa på att ta med sig det tänket in i kärnverksamheten kan de verkligen göra en skillnad, säger Gabriel Lundström.

 

 ”Jag kommer mäta framgången i hur många jobb vi skapar”

 

Under seminariet fick de tolv finalisterna delta i en workshop och i små grupper diskuterades olika aspekter av ett hållbart företagande och hur de själva kan integrera det i sin verksamhet.

 – För mig är det viktigt att ha ett tryggt bolagsbildande. Jag kommer mäta vår framgång i hur många anställda och hur mycket jobb vi skapar, sade John Elf från företaget Luckan, en av finalisterna i tävlingen.

Gabriel Lundström berättade också om hur viktig frågan om hållbarhet är för SEB och hur bankens ambition är att vara en förebild inom finansbranschen på området. Men trots att hållbarhetsarbetet gjort att SEB kommit en bit på vägen, så går det att göra mer, påpekade han.

– Vi ska fortsätta att kontinuerligt öka graden av integration av hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet samt försöka ta fram fler produkter och tjänster som gör skillnad, sade Gabriel Lundström.

Affärsplanetävlingen Venture Cup är ett av SEB:s många partnerskap inom entreprenörskap.  

– Vi vill stödja företagsamheten i alla steg och därför är vi med redan tidigt i åldrarna. Genom vår entreprenörstrappa stödjer vi allt från Ung Företagsamhet till Entrepreneur of the Year. Vi vill vara med och skapa morgondagens Sverige, säger Belgin Fortaci, ansvarig för entreprenörssamarbete på SEB.

 

 Sanna Grönlund – Boardie: Tillverkar ett bredare och mer ergonomiskt ”säte” till ankarliftar. Den bredare designen skapar en ny kommunikationsyta som genererar ytterligare annonsintäkter.

 

Vad är hållbarhet för dig?

 

– Det är ett cirkulärt tänkande. Vi vill återanvända så mycket som möjligt och inte överutnyttja resurserna här på jorden.

 

Joel Oredsson – Luckan: Digitaliserar cityhandeln på en och samma plattform. En stad, en e-handel.

 

Vad är hållbarhet för dig?

 

– Det är först och främst en social hållbarhet, att tänka långsiktigt. Vi vill att det ska spenderas mer pengar lokalt vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter.

 

Asiad Majeed – Yamzu Esport: Webbaserad plattform där vem som helst kan arrangera eller deltaga i Esporttävlingar.

 

Vad är hållbarhet för dig?

 

– Det är social hållbarhet. Vi vill skapa en trygg och jämlik miljö där alla är välkomna