Go to search feature Go to content

Prospectuses

Norway

Entra ASA

Finland

Betolar Oyj

Esite / Prospectus

 

Germany

Wertpapierprospekte und Bekanntmachungen

Sweden

Viva Wine Group

Prospekt på svenska
Prospectuses in english

Nivika Fastigheter AB

Inbjudan till förvärv av aktier i Nivika Fastigheter AB (publ)
Invitation to acquire shares in Nivika Fastigheter AB (publ)

Murgröna Holding AB

Erbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen
Offer to the shareholders of ICA Gruppen

Volvo Car AB (publ)

Invitation to acquire shares in Volvo Car AB (publ)
Supplement prospectus regarding invitation to acquire shares in Volvo Car AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Volvo Car AB (publ)
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Volvo Car AB (publ)

Pagero Group AB (publ)

Prospekt på svenska
Prospectuses in english

Haypp Group AB (publ)

Invitation to acquire shares in Haypp Group AB (publ)
Prospekt på svenska
Prospectuses in english

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Offer to the shareholders of Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

eEducation Albert AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i eEducation Albert AB (publ)
Invitation to acquire shares in eEducation Albert AB (publ)

Terveystalo Healthcare

Erbjudande

Transaktionsdokument

Sleep Cycle AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Sleep Cycle AB (publ)

Prospekt på svenska

Invitation to acquire shares in Sleep Cycle AB (publ)

Prospectus in english

MilDef Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i MilDef Group AB (publ)

Invitation to acquire shares in MilDef Group AB (publ)

Linc AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Linc AB (publ)

Invitation to acquire shares in Linc AB (publ)

ACQ Bure AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ACQ Bure (publ)

Invitation to subscribe for shares in ACQ Bure (publ)

Fortinova Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Invitation to acquire shares in Fortinova Fastigheter AB (publ)

SAS AB

Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s företrädesmission och obligationsinnehavarerbjudande

Invitation to subscribe for shares in SAS AB’s right issue and bondholder offer

Evolution Gaming

Evolution Gaming erbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ)

Evolution Gaming offer to the shareholders of NetEnt AB (publ)

BHG Group AB

Erbjudande till aktieägarna i Sleepo AB (publ)

Green Landscaping Group AB

Nyemission i Green Landscaping Group AB (publ)

Rights issue in Green Landscaping Group AB (publ)

Collector

Nyemission i Collector AB (publ)

Rights issue in Collector AB (publ)

ABB

ABB:s utdelningsprogram

Oasmia Pharmaceutical AB

Nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (pdf)

HomeStar

Erbjudande till aktieägarna i Hembla AB

Offer to the shareholders in Hembla AB

EQT

Invitation to acquire shares in EQT AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i EQT AB (publ)

Saniona AB

Nyemission i Saniona AB

Rights issue in Saniona AB

Nordic Entertainment Group AB (spin-off from Modern Times Group MTG AB)

Upptagande till handel av aktierna i Nordic Entertainment Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm (pdf)

Admission to trading of the shares in Nordic Entertainment Group AB (publ) on Nasdaq Stockholm (pdf)

LSTH Svenska Handelsfastigheters AB

LSTH Svenska Handelsfastigheter erbjudande till aktieägare i Tre Kronor Property Investment AB

Tillägg till Svenska Handelsfastigheters erbjudandehandling avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor

Tillägg ΙΙ till Svenska Handelsfastigheters erbjudandehandling avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor (pdf)

Svenska Handelsfastigheters erbjudandehandling (pdf)

Magnolia Bostad

Holmströmgruppen och Areims kontanterbjudande till aktieägare i Magnolia Bostad