Prospectuses

Finland

Terveystalo Oyj

Terveystalon listautumisanti 28.9.–6.10.2017 (In Finnish) 

Terveystalo’s Public Offering September 28–October 6 

Germany

Wertpapierprospekte und Bekanntmachungen

Sweden

Projektengagemang Sweden AB

Inbjudan till förvärv av aktier i Projektengagemang Sweden AB (In Swedish) 

Invitation to acquire shares in Projektengagemang Sweden AB

Viktoria Park AB

Erbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB

Karo Pharma AB

Rights issue in Karo Pharma AB

Företrädesemission i Karo Pharma AB (In Swedish)

Swedol AB

Erbjudande till aktieägarna i Swedol AB

Bygghemma Group

Inbjudan till förvärv av aktier i Bygghemma Group First AB (publ) (In Swedish)

Invitation to acquire shares in Bygghemma Group First AB (publ)

Tobin Properties

Företrädesemission i Tobin Properties AB (publ) (In Swedish)

Infant Bacterial Therapeutics AB

Företrädesemission i Infant Bacterial Therapeutics AB (In Swedish)

Rights issue in Infant Bacterial Therapeutics AB 

Lyko

IPO Lyko (In Swedish)

Viking Supply Ships AB

Equity issue in Viking Supply Ships AB

Nyemission i Viking Supply Ships AB (In Swedish)

Melker Schörling AB

Offer to the shareholders of Melker Schörling AB

Erbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB (In Swedish)

Arjo AB (spin-off from Getinge AB)

Admission to trading for B-shares in Arjo AB (publ) at Nasdaq Stockholm

Upptagande till handel av B-aktier i Arjo AB (publ) på Nasdaq Stockholm (In Swedish)

Getinge AB

Företrädesemission i Getinge AB (In Swedish)

Rights issue in Getinge AB

DGC One AB

Erbjudande till aktieägarna i DGC One AB

Eltel AB

Rights issue in Eltel AB

Företrädesemission i Eltel AB (In Swedish)

Elverket Vallentuna AB

Erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (In Swedish)

Medicover

Invitation to acquire shares in Medicover

Inbjudan till förvärv av aktier i Medicover (In Swedish)

Instalco

Invitation to acquire shares in Instalco

Inbjudan till förvärv av aktier i Instalco (In Swedish)

Actic

Invitation to acquire shares in Actic Group

Inbjudan till förvärv av aktier i Actic Group (In Swedish)

SSM Holding AB

SSM Holding AB

SSM Holding AB (In Swedish)

Karolinska Development

Karolinska Development (In Swedish)

Kungsleden

Kungsleden

Kungsleden (In Swedish)

Grainer Bio-One

Greiner Bio-One

Greiner Bio-One (In Swedish)

VBG Group

VBG Group (In Swedish)

Matse

Offer to the shareholders of Matse

Erbjudande till aktieägarna i Matse (In Swedish)

Platzer

Platzer

Platzer (In Swedish)

MediRox AB

Budpliktserbjudande MediRox AB (In Swedish)

Elanders

Elanders

Elanders (In Swedish)