Go to search feature Go to content
Language

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Read more about recommended browsers

SEB: Bokslutsmeddelande 2004 (Swe)

Bästa resultatet hittills
 • Det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet, 2,5 miljarder kronor, var 21 procent bättre än föregående kvartal och upp 15 procent jämfört med motsvarande period 2003.
 • Det operativa rörelseresultatet för 2004 ökade med 16 procent till 9,3 miljarder kronor. Alla divisioner förbättrade sina resultat.
 • Nettoresultatet (vinst efter skatt) för helåret steg med 16 procent till 6,6 miljarder kronor.
 • Intäkterna steg med 4 procent medan kostnaderna var fortsatt stabila.
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,2 procent (12,3). Vinsten per aktie ökade med 18 procent till 9:69 kronor (8:22).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 4:35 (4:00) och ett nytt program för återköp av egna aktier.
 •  
  Stärkta marknadspositioner
 • I Sverige ökade SEB sina marknadsandelar inom viktiga områden såsom bolån, fondförsäkringar och företagsutlåning.
 • Koncernen stärkte även sina positioner på sina övriga hemmamarknader med ökade affärsvolymer inom många områden.
 • Kundnöjdheten och rankingen förbättrades.
 • Tre kompletterande förvärv har slutförts:
 • - Eurocards kortutgivningsverksamhet i Danmark.
  - Codan Pension, ett av de ledande danska livförsäkringsbolagen.
  - Bank Agio i Ukraina (köpet slutfördes i januari 2005).
   
  Kommande ändringar inom styrelsen och verkställande ledningen
 • Vid bolagsstämman 2005 träder Jacob Wallenberg tillbaka som styrelseordförande. Marcus Wallenberg, nuvarande vice ordförande, föreslås som ny styrelseordförande.
 • Annika Falkengren, ställföreträdande koncernchef och tidigare chef för division Corporate & Institutions, har utsetts till ny VD och koncernchef från den 1 januari 2006. Lars H Thunell, nuvarande koncernchef, går i pension 2006.
 •  
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.