Stora företag & institutioner

Kontakta oss

Telefon: +46771625353

Beräkna och kontrollera IBAN-nummer

Beräkna ett SEB IBAN-nummer (hjälpspråk är på engelska)

Kontrollera om ett IBAN-nummer stämmer (hjälpspråk är på engelska)

Vårt erbjudande till stora företag och finansiella institutioner presenteras på engelska

Vi erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kunderna betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. 

Vi har det övergripande ansvaret för relationerna med stora och medelstora företag, finansiella institutioner, andra banker och kommersiella fastighetsbolag. Vi erbjuder våra kunder integrerade affärs- och investeringstjänster. Inom vår division har vi verksamhet i 17 olika länder.

För att ta del av mer information, välj engelska som språk eller vänligen klicka på länken nedan.

Large Corporates & Institutions (In English)