SEB:s verktyg mäter vattenförbrukning i aktier

Hur mäter man hållbarhet i en aktieportfölj? Den frågan ligger bakom verktyget SEB Impact Metric Tool, som hjälper investerare att mäta portföljer mot FN:s hållbarhetsmål. En av faktorerna verktyget mäter är vattenförbrukning.

SEB:s avdelning Solutions har tagit fram ett verktyg för att kunna mäta hur investeringsportföljer förhåller sig mot 11 hållbarhetsfaktorer. Analysverktyget gör det lättare att fånga upp frågor som rör miljö och samhälle i företags verksamhet.

Vatten är en av faktorerna det går att hålla ett öga på i investeringsportföljerna. Här används SEB Impact Metric Tool för att ta reda på hur mycket vatten bolagen i portföljen förbrukar i torra områden. Beräkningarna kan göras för alla portföljer som består av noterade bolag. Analysen bygger på kvantitativ data och är helt algoritmstyrd, vilket gör den skalbar.

–Vi mäter hur bolagens produkter och tjänster är kopplade till FN:s hållbarhetsmål, däribland Mål nummer 6 ”Rent vatten och sanitet” samt Mål nummer 14 ”Hav och marina resurser”, säger Marja Carlsson, produktansvarig för SEB Impact Metric Tool.

SEB Impact Metric Tool är framtaget för att tillämpas globalt på vilken portfölj som helst portföljer med börsnoterade företag. För en investerare är det ett resurseffektivt sätt att få en överblick ur hållbarhetsperspektiv i en portfölj. Verktyget används för att ta fram hållbarhetsrapporter, men även för att bygga nya portföljer och beräkna klimatrisker. Analyserna med SEB Impact Metric Tool kan använas för att underlätta en investerares  dialog med företag och fondförvaltare.

Modellen är transparent i sättet den är byggd, eftersom den baseras på beräkningar och data. Dessutom förbättras den löpande.

– Vidareutvecklingen av SEB Impact Metric Tool är en iterativ process där vi tar in feedback från kunder och forskare, säger Marja Carlsson.

 

Läs mer om FN:s Hållbarhetsmål:

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/