Cate Lamb vill förändra sättet vi gör affärer på

Cate Lamb är Global Director inom Water Security på CDP i London, en ideell organisation som samlar in data kring och gör oberoende analyser av bolags miljöpåverkan. Data används sedan av företagen för att sätta upp mål och förbättra  arbetet kring vattenfrågor, men också av investerare. SEB är en av de aktörer som har valt att samarbeta med CDP.

Varför är vattenfrågan viktig?

– Vatten är nödvändigt för att allt liv på jorden. Vattnet spelar en stor roll i vår ekonomiska framgång, människors hälsa och naturens överlevnad. Tyvärr är världen inte alls i fas för att kunna nå FN:s sjätte mål får hållbar utveckling – att trygga tillgången på vatten och sanitet för alla. Brist på ledarskap i frågan, såväl på den privata marknaden som ifrån stater, orsakar problem med allt från vattenförsörjning till att säkra rent dricksvatten. En ständigt ökad expolatering av vattnet kan tillsammans med klimatförändringar på sikt leda till negativ tillväxt, stora migrationsströmmar och riskerar att elda på konflikter.   

Hur påverkas företag världen över av vattenbristen?
– Företagen som analyserades via CDP under 2018 rapporterade totalt 36 miljarder US-dollar i vattenrelaterade finansiella förluster. Företagen riskerar också att drabbas av ännu allt mer praktiska begräsningar, regelmässiga begräsningar och att deras förtroende skadas. Samtidigt ser vi en ökad medvetenhet. Inte minst genom de antal företag som vill dela sin vattenrelaterade data med oss. Från 145 företag när vi startade 2010 till 2 114 stycken idag.

Hur arbetar CDP för att vända utvecklingen?
– CDP använder transparens av data för att driva på för ett globalt vattenskydd och för att uppnå FN: s hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet. Med hjälp av en genomlysning av företagen vill vi vända flödet av kapital ifrån de företag som exploaterar vattnet till företag som skyddar det.  För att lyckas med det måste det globala finansiella systemet och de ekonomiska aktiviteter som idag exploaterar vattnet istället skydda det. Det skulle också väcka en vilja att transformera verksamheter och minska vattenexploateringen.

Ni menar att den finansiella sektorn är en nyckelspelare för att lyckas vända trenden. Varför är det så och vad kan vi göra?

– Banker har en stor makt. På samma sätt som de idag ofta möjliggör för verksamheter som smutsar ner och överutnyttjar våra vatten kan de göra precis tvärt om och driva utvecklingen åt andra hållet. Ett exempel är ett initiativ av kinesiska och brittiska centralbankerna som kräver av att företag ska utvärdera hur deras affärsmodeller, metoder och produkter kan omvandlas till stöd för en vattensäker framtid.

Vad är det viktigaste du kan göra som individ?

– Som person är det enskilt viktigaste du kan göra för vattnets framtid att placera dina pensionspengar i hållbara företag. Du kan också minska din påverkan på vattnet genom att äta mindre kött.

Vad gör dig glad i vardagen?

– Att få arbeta med smarta människor som motiveras av att förändra sättet som världen gör affärer på idag!