Hur kan finansmarknaden stödja konsumenternas ambition att leva hållbart?

Finansiella tjänster är snåriga och det kan vara svårt för konsumenter att göra hållbara val i sitt sparande och lånande. Finansinspektionens arbete för att säkerställa ett konsumentskydd som hjälper kunden att välja rätt. Vad förväntar sig kunden av banken i hållbarhetsperspektivet?

Medverkande

  • Bidita Chakraborty, Client Solutions Manager, Morningstar
  • Jakob König, Fair Finance Guide
  • Erik Fransson, Avdelningschef, Fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten
  • Joakim Jansson, grundare, Klimatbytet
  • Gabriel Lundström, Hållbarhetsansvarig, C&PC, SEB
  • Anette Andersson, ESG Investment Specialist/SRI Ägarfrågor, SEB