Finanssektorn som draglok! Så ska finansbranschen bli än mer kraftfull i klimatomställningen.

Vi måste klara klimatomställningen. Finanssektorn skall vara en mer kraftfull motor för företag och samhälle att ställa om. Finansmarknaden har en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som bidrar till en hållbar omställning.

Medverkande

  • Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, MP
  • Johan Torgeby, vd SEB
  • Magnus Billing, vd, Alecta
  • Claes de Faire, moderator

Magnus Billing, vd, Alecta