Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?

Sedan Lehmankraschen 2008 har en rad nya regelverk införts i den finansiella sektorn med syfte att skydda konsumenten och skapa stabilitet i det finansiella systemet. Får reglerna önskvärd effekt till rätt pris? Hur påverkar de konkurrensen? Och vem får bära kostnaderna?

Redan före finanskrisen 2008 arbetade såväl EU som enskilda länder med att ta fram regler både för att skapa stabilitet i det finansiella systemet och för att skydda konsumenterna. Efter krisen har arbetet intensifierats, flera nya regelverk införts och än fler förslag presenterats. Ökade krav på finansiella institutioner leder till ökade kostnader för regelefterlevnad. Mycket talar för att de större bankerna för över kostnaderna på kunderna. Mindre aktörer på marknaden har samtidigt svårare att bära kostnaderna och riskerar konkurrensnackdelar jämfört med storbankerna och att i förlängningen kanske slås ut. Var det syftet? Får reglerna önskvärd effekt och ger dessa ökad trygghet för konsumenten? Har vi byggt inträdesbarriärer som gör det svårt för nya aktörer? Och vem får bära kostnaderna?

Arrangör

Deloitte, Affärsvärlden

Tid och plats

Dag: 4/7 2017
Tid: 14:00 – 14:50
Plats: Strandgatan 22, Deloittes trädgård

Medverkande

  • Johan Torgeby, vd och koncernchef, SEB
  • Jacob de Geer, vd och medgrundare, iZettle
  • Michael Wolf, rådgivare, Blackstone
  • Eirik Winter, nordenchef Investment Banking och ordförande, Citi
  • Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd, Finansinspektionen
  • Erik Wahlin, chefredaktör, Affärsvärlden (moderator)