Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet?

Arrangör

Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Med 17 nya globala hållbarhetsmål och ett Parisavtal på plats har världens länder satt riktningen mot en mer hållbar värld. Men vi befinner oss i en tid då världsläget blir alltmer osäkert och där EU brottas med interna problem. Inte minst efter Brexit, som delvis förlamar ett mer proaktivt politiskt arbete. På andra sidan Atlanten har vi Donald Trump som med sina utspel och budskap skapar oro. Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet i en värld som förändras?

Tid och plats

Dag: 3/7 2017
Tid: 09:00 - 10:45
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4   

Medverkande 

 • Ann Linde – EU- och handelsminister, (S)
 • Henrik Henriksson – vd, Scania
 • Anders Wijkman – ordförande, Romklubben
 • Astrid Söderbergh Widding – rektor, Stockholms universitet
 • Anders Egelrud – vd, Fortum Värme
 • Anna Throne-Holst – president, SACCNY
 • Klas Eklund – SEB:s hållbarhetsekonom,
 • Ulf Troedsson – vd för Siemens
 • Ebba Lindsö – författare och föreläsare
 • Johan Kuylenstierna – vd, Stockholm Environment Institute
 • Nina Ekelund – programdirektör, Hagainitiativet