Finansiering av grön omställning – vad krävs för verklig förändring?

Behovet av miljöfinansiering är enormt, men finansmarknadens omställning går långsamt. Exempelvis utgör gröna obligationer endast en liten andel av de globala investerarnas portföljer. Vad behöver göras? Vilka är de offentliga och privata sektorernas roller för att nå målen. Vad är nästa steg?

Arrangör

Nordiska ministerrådets informationskontor, Nordiska investeringsbanken, Tankesmedjan Global Utmaning
Norden i fokus

Tid och plats

Dag: 3/7 2017
Tid: 11:00 - 11:45
Plats: Strandvägen 4 

Medverkande 

  • Klas Eklund, – SEB:s hållbarhetsekonom
  • Magnus Billing – vd, Alecta
  • Thomas Wrangdahl – utlåningschef, Nordiska investeringsbanken
  • Connie Hedegaard – före detta EU-kommisionär, Concito
  • Sharon Jåma – Moderator
  • Mats Andersson – Särskild utredare Gröna obligationer, Uppdrag av finansdepartementet