Efter Paris-avtalet: Vem betalar för klimatet?

Hur förhåller sig finanssektorn till Paris-avtalet? Investeringar för att uppnå klimatmålen kräver finansiering: Hur bidrar finanssektorn? Vilka möjligheter finns på EU, nationell, regional och lokal nivå? Hur kan vi säkerställa ett investeringsklimat för ett hållbart samhälle?

Arrangör

EU-kommissionen i Sverige

Tid och plats

Dag: 6/7 2017
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Strandvägen, H514  

Medverkande 

  • Klas Eklund – SEB:s hållbarhetsekonom
  • Filip Elland – Castellum
  • Björn Hasselgren – Swedish Transport Administration
  • Christian Doglia – Infranode
  • Eric Gällstad – European Investment Bank
  • Staffan Jerneck