Hur skapar vi trygghet i "gig-ekonomin"?

De livslånga anställningarnas tid är förbi och istället växer gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga ”gig”. Arbetsmarknaden förändras snabbare än de regler som styr den och trygghetssystemen hänger inte med. Hur kan vi öka tryggheten för de som tar klivet in i gig-ekonomin? 

De livslånga anställningarnas tid är förbi och istället växer en ny arbetsmarknad fram – den så kallade gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga ”gig”. Idag utgör ”gigarna” cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige och andelen växer. Omkring 700 000 svenskar har någon gång tagit ett uppdrag via en nätbaserad plattform. Ändå befinner sig ”gigarna” i den svenska modellens ingenmansland – arbetsmarknaden förändras snabbare än de regler som styr den och trygghetssystemen hänger inte med. Vi har vant oss vid ett arbetsmarknadssystem som gör att den enskilde kan känna sig relativt säker. Försäkring vid sjukdom, familjebildning och arbetslöshet samt möjlighet till VAB och pension som är kollektivavtalad gör att den basala tryggheten finns på plats. Vilken roll kan och bör gigaren, försäkringsbolag, banker och fackförbund ta i den nya gig-ekonomin och vad krävs av staten? Hur kan vi tillsammans öka tryggheten för de som tar klivet in i gig-ekonomin?

Arrangör

Trygg-Hansa 

Tid och plats

Dag: 5/7 2017
Tid: 16:15 - 17:00
Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4  

Medverkande 

Moderator Jon Åsberg – ekonomiredaktör, Fokus
Niclas Ward – vd, Trygg-Hansa
Ann-Therése Enarsson – vd, Futurion (TCO-förbundens tankesmedja)
Jens Magnusson – SEB:s privatekonom
Pernilla Ramslöv – vd, Nox Consulting
Anna Felländer – tidigare digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, idag BCG och Whispr Group
Martin Ådahl – chefsekonom, Centerpartiet