Richard Falkenhäll

Richard började i SEB 2010. Han arbetade tidigare i olika roller på Riksgäldskontoret. Richard började sin yrkeskarriär på finansdepartementet 2000 som expert på företags- och kapitalbeskattning innan han flyttade till avdelningen för finansmarknader där han arbetade med prognoser för valutor, räntor och aktiemarknader. Han har en doktorsexamen i ekonomi från Uppsala universitet (2001).