Olle Holmgren

Olle fokuserar på svensk ekonomi och inflation. Han började i SEB 2001. Tidigare arbetade han som analytiker vid finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Olle studerade matematik och ekonomi vid Uppsala universitet.