Lina Fransson

Lina började i SEB 2016. Hon arbetade tidigare på Riksbanken i två år där hon ingick i avdelningen för penningpolitik. Lina har också arbetat två år som analytiker på Söderberg & Partners. Lina har en ekonomexamen från Lunds universitet.