Håkan Frisén

Håkan började i SEB 2001. Innehar rollen som prognoschef och är huvudredaktör för Nordic Outlook. Tidigare erfarenheter inom prognosverksamhet på Konjunkturinstitutet och med ekonomisk politik på Finansdepartementet bland annat under de dramatiska krisåren i början på 1990-talet. Jobbat som rådgivare till arbetsmarknadens parter inom svensk industri.