Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Makroekonomer och strateger

Jens Magnusson
Chefsekonom

Jens Magnusson

Chefsekonom

Jens Magnusson

Jens är SEBs chefsekonom och har det övergripande ansvaret för SEBs svenska och globala analyser av makroekonomin och den ekonomiska politiken. Han kom till SEB 2005 från en tjänst som kansliråd i Finansdepartementet. Jens har bland annat varit bankens privatekonom, chef för investeringsanalysen inom kontorsrörelsen och chef för omvärldsanalysen inom SEB Pension & Försäkring. Han är utbildad vid Stockholms Universitet och Australia National University med examen i nationalekonomi, statsvetenskap och internationella relationer.


Carl Hammer
Analyschef, makro och FICC Research

Carl Hammer

Analyschef, makro och FICC Research

Carl Hammer

Carl är SEBs analyschef och har ansvaret för bankens Makro-, valuta-, ränte- och råvaruanalys. Carl fokuserar på global makro, valutor och centralbanker. Han kom till SEB 2006 från Riksgäldskontoret där han arbetade som portföljförvaltare av svenska statens utlandsskuld. Carl startade sin karriär i London på Monitor Company som analytiker inom Corporate Finance med inriktning mot Private Equity. Carl har en MSc-examen från London School of Economics och BSc-examen från Uppsala Universitet.


Robert Bergqvist
Seniorekonom

Robert Bergqvist

Seniorekonom

Robert Bergqvist

Robert har varit chefsekonom på SEB sedan 2007, och i banken sedan 1997. Under åren 1988 till 1997 var han bland annat ansvarig för Riksbankens penning- och valutapolitiska analys. Där han även var med om att höja räntan till 500 % under kronförsvaret 1992. Utbildad nationalekonom i Linköping.


Daniel Bergvall
Ekonom, expert Norden, eurozonen och offentliga finanser

Daniel Bergvall

Ekonom, expert Norden, eurozonen och offentliga finanser

Daniel Bergvall

Daniel fokuserar på euroområdet, Sverige och offentliga finanser. Han började i SEB 2009. Innan dess gjorde han makroekonomiska analyser och prognoser i tio år på främst det svenska finansdepartementet och Parisbaserade OECD. Daniel har en ekonomexamen från Linköpings universitet.


Erica Blomgren Dalstø
Chefstrateg, Norge

Erica Blomgren Dalstø

Chefstrateg, Norge

Erica Blomgren Dalstø

Erica ansvarar för vår norska analys med fokus på makroekonomi, den lokala valutan och räntor. Erica började i SEB 2007 som en svensk räntestrateg. Hon har haft sin nuvarande roll sedan 2011. Erica har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.


Lina Fransson
Räntestrateg

Lina Fransson

Räntestrateg

Lina Fransson

Lina började i SEB 2016. Hon arbetade tidigare på Riksbanken i två år där hon ingick i avdelningen för penningpolitik. Lina har också arbetat två år som analytiker på Söderberg & Partners. Lina har en ekonomexamen från Lunds universitet.


Håkan Frisén
Prognoschef

Håkan Frisén

Prognoschef

Håkan Frisén

Håkan började i SEB 2001. Innehar rollen som prognoschef och är huvudredaktör för Nordic Outlook. Tidigare erfarenheter inom prognosverksamhet på Konjunkturinstitutet och med ekonomisk politik på Finansdepartementet bland annat under de dramatiska krisåren i början på 1990-talet. Jobbat som rådgivare till arbetsmarknadens parter inom svensk industri.


Dainis Gašpuitis
Chefsekonom, Lettland

Dainis Gašpuitis

Chefsekonom, Lettland

Dainis Gašpuitis

Dainis började i SEB 2007. Tidigare arbetade han vid Bank of Latvia. Dainis studerade vid Lettlands universitet.


Jussi Hiljanen
Chefstrateg, EUR och USD räntor

Jussi Hiljanen

Chefstrateg, EUR och USD räntor

Jussi Hiljanen

Jussi började i SEB 1999 och har sedan dess innehaft olika roller inom försäljning, ränte- och makroanalys och värdepappershandel. Hans yrkeskarriär startade 1995 som porföljanalytiker på Erik Selin Bankers (senare Carnegie) i Helsingfors. Har också jobbat som kvantitativ analytiker på Handelsbanken Markets i Helsingfors och Stockholm. Han har studerat vid Indiana University, School of Business. Jussi har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Helsingfors.

Mobiltelefon +46707723167

Per Hammarlund
Chefstrateg, tillväxtekonomier

Per Hammarlund

Chefstrateg, tillväxtekonomier

Per Hammarlund

Per täcker valuta- och räntemarknaderna främst i vissa utvecklingsländer i Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Han började i SEB 2011 som en landriskekonom. Innan han kom till SEB arbetade Per på ACE (nu Chubb) och AIG i New York. Per har en examen från Lunds universitet och doktorsexamen från London School of Economics.


Olle Holmgren
Ekonom, ränteexpert

Olle Holmgren

Ekonom, ränteexpert

Olle Holmgren

Olle fokuserar på svensk ekonomi och inflation. Han började i SEB 2001. Tidigare arbetade han som analytiker vid finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Olle studerade matematik och ekonomi vid Uppsala universitet.


Claus Hvidegaard
Ränteanalytiker, Danmark

Claus Hvidegaard

Ränteanalytiker, Danmark

Claus Hvidegaard

Claus började i SEB 2017. Han har erfarenhet från räntemarknaderna sedan 2000 som analytiker och investerare när det gäller värdepapperisering, hypoteksobligationer, statsobligationer och krediter.


Johan Javeus
Chefstrateg

Johan Javeus

Chefstrateg

Johan Javeus

Johan fokuserar huvudsakligen på analys av nya och heta trender i ekonomin och på finansmarknaderna. Johan började i SEB 2004 som valutastrateg. Han har arbetat med makro-, valuta- och ränteanalys sedan slutet av 1990-talet. Han har en examen från Uppsala universitet.


Elisabet Kopelman
USA-ekonom, Fedbevakare

Elisabet Kopelman

USA-ekonom, Fedbevakare

Elisabet Kopelman

Elisabet täcker den amerikanska ekonomin och Federal Reserve. Hon började i SEB 2001 och arbetade då med investeringsstrategier. Hon har varit makroekonom i banken sedan 2004 och täckte först svensk/global ekonomi och penningpolitik. Elisabet var chef för den då separata makroanalysenheten 2014-2015. Under sin tidigare karriär arbetade Elisabet som ekonom i Handelsbanken (1993-2000) och som finansjournalist (1988-1993). Elisabet har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och en examen i journalistik från Göteborgs universitet.


Mihkel Nestor
Chefsekonom, Estland

Mihkel Nestor

Chefsekonom, Estland

Mihkel Nestor


Tadas Povilauskas
Chefsekonom, Litauen

Tadas Povilauskas

Chefsekonom, Litauen

Tadas Povilauskas

Tadas ansvarar för vår litauiska analys. Innan han kom till SEB 2015 fokuserade han på aktieanalys och handel med råvaror. Tadas har en examen i ekonomisk analys från Vilnius University i Litauen.


Bjarne Schieldrop
Analyschef, råvaror

Bjarne Schieldrop

Analyschef, råvaror

Bjarne Schieldrop


Karl Steiner
Chefstrateg, Kvant

Karl Steiner

Chefstrateg, Kvant

Karl Steiner

Karl började i SEB 2006 som analytiker som arbetade med rådgivning om riskhantering gentemot stora företag och finansiella institutioner. 2009 flyttade han till en roll som kvantitativ valutastrateg. Före SEB arbetade han tre år som forskare och föreläsare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han också tagit sin examen.

Mobiltelefon +46703323104

Thomas Thygesen
Chefstrateg, aktier

Thomas Thygesen

Chefstrateg, aktier

Thomas Thygesen


Eugenia Victorino
Asienstrateg

Eugenia Victorino

Asienstrateg

Eugenia Victorino

Eugenia har sitt fokus på makroekonomisk analys i Asien och Stillahavsområdet. Hon började i SEB 2018. Innan dess tillbringade Eugenia nästan sex år som ekonom vid Australia & New Zealand Banking Group (ANZ Bank) i Singapore. Hon har också arbetat på ING Bank i Amsterdam med fokus på landsrisk i tillväxtmarknader. Tidigare arbetade hon som universitetslektor vid Ca 'Foscariuniversitet i Venedig och Ateneo de Manila.


Marcus Widén
Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén

Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén

Marcus fokuserar på europeisk och svensk ekonomi. Han började i SEB 2019. Marcus har en bred erfarenhet från offentliga och privata organisationer som finansdepartementet, Barclays Capital, Konjunkturinstitutet och SCB. Huvudfokus har varit att prognosticera den svenska ekonomin och inflationen. Marcus har en examen från Lunds universitet.