Företagarindikatorn juni

2021-06-07 06:30

Varje månad publicerar SEB Företagarindikatorn, som ger en bild av hur Sveriges egenföretagare ser på framtiden, sin omsättning, likviditet och arbetstid.