Företagarindikatorn april

2021-04-06 06:30

Varje månad publicerar SEB Företagarindikatorn, som ger en bild av hur Sveriges egenföretagare ser på framtiden, sin omsättning, likviditet och arbetstid.