2021-04-28 08:28

Jonas Ahlström utsedd till Co-Head i SEB:s division Large Corporates & Financial Institutions

Jonas Ahlström, för närvarande chef för SEB:s division Baltikum, har blivit utsedd till Co-Head i SEB:s division Large Corporates & Financial Institutions och kommer att leda verksamheten tillsammans med nuvarande Co-Head, Joachim Alpen. Jonas Ahlström efterträder William Paus, som har blivit utsedd till chef för SEB:s nya Private Wealth Management & Family Office-division.

– Jag är väldigt nöjd med Jonas Ahlström tar den viktiga rollen som Co-Head i Large Corporates & Financial Institutions-divisionen. Jonas har djup kunskap om banken och har haft flera seniora positioner de senaste åren, däribland chef för CEO & Strategy Office, där han ledde flera av bankens koncernaktiviteter inom M&A. Han har också varit CFO i den baltiska verksamheten och nu senast dess chef. Därtill har han erfarenhet från SEB Debt Capital Markets and SEB Equities. Jonas har lämnat värdefulla bidrag i sina tidigare roller, och jag övertygad om att han kommer att fortsätta att göra det i sin nya position, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Jonas Ahlström efterträder William Paus, som blir chef för den nya Private Wealth Management & Family Office-divisionen, som Co-Head för Large Corporates & Financial Institutions. Jonas Ahlström kommer att tillträda sin nya position senast den 1 september 2021 och kommer att förbli en medlem av SEB:s verkställande ledning. Rekryteringsprocessen för att hitta hans ersättare som chef för den baltiska verksamheten har inletts.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Large Corporates & Financial Institutions och kommer att sträva efter fortsatt framgångsrikt genomförande av divisionens tillväxt- och transformationsagenda i nära samarbete med våra kunder, säger Jonas Ahlström.

I februari beslutade SEB att expandera sin Large Corporates & Financial Institutions-verksamhet till Österrike, Nederländerna och Schweiz, som en del av sin fortsatta ambition att följa med sina kunder runt världen. Planen är en naturlig fortsättning på den tillväxtambition som lanserades för lite mer än tio år sedan i de nordiska länderna och Tyskland, och som de senaste åren framgångsrikt har expanderats även till Storbritannien. Därtill kommer Large Corporates & Financial Institutions att fortsätta sitt fokus på hållbarhet och att stödja kunderna i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, och därutöver ta en aktiv roll i deras digitaliseringsprocess genom att erbjuda förstklassiga rådgivningstjänster och lösningar.

– Att försäkra oss om att den geografiska expansionen blir framgångsrik kommer att vara en viktig punkt på vår agenda, så också fortsatt digitalisering och integration av hållbarhet i vår verksamhet, säger Jonas Ahlström.

Large Corporates & Financial Institutions erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investment banking-tjänster till omkring 2 000 stora företag och 1 000 finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår också i utbudet av tjänster.