2019-12-20 08:00

Gamla Liv sänker återbäringsräntan till 5 procent

Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 januari 2020 från 10 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag.

Vår framgångsrika kapitalförvaltning har under många år lett till att kunderna i Gamla Liv kunnat åtnjuta en av marknadens högsta återbäringsräntor, som de senaste 2 ½ åren legat på 10 procent, säger Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

– De finansiella marknaderna har dock under en längre tid präglats av mycket låga marknadsräntor, vilket vi förväntar oss kommer att kvarstå inom överskådlig framtid. Det leder till att vi nu behöver anpassa återbäringsräntan.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 30 november 2019 108,7 procent och solvensgraden uppgick till 217 procent. Avkastningen till den 30 november uppgick till 7,2% procent. Bolaget förvaltar 177 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82