2016-02-10 11:26

Mycket jobb, begränsad ledighet och ökad stress bland företagare

SEB/Demoskops rapport Företagsfokus följer och analyserar företagares perspektiv och förutsättningar i olika branscher över tid. Rapporten visar att svenska företagare jobbar mycket, att stressen ökar och att de flesta är nöjda.

– Svenska företagare jobbar mycket, har lite semester men är samtidigt nöjda. Vi ser att möjligheten till självständigt arbete är den starkaste drivkraften tillsammans med intresse för branschen och möjligheten att skapa något unikt, säger Mats Torstendahl, co-head i SEB:s division Företag och Privatkunder.

I rapporten hävdar åtta av tio företagare att de är nöjda. Det viktigaste för företagarna är att få arbeta självständigt, däremot är pengar en svagare drivkraft.

Svenska företagare arbetar i snitt drygt femtio timmar i veckan med begränsad ledighet. Sedan mars finns en tendens till längre arbetsveckor och kortare ledighet. Stressen bland företagare i Sverige ökar. Det som oroar mest är ekonomin och personalförsörjningen. Kvinnliga företagare är klart mer stressade än manliga. Företagarna ser möjliga praktikplatser i nästan hälften av företagen. De flesta kräver minst gymnasieutbildning för praktik och majoriteten anser att kunskaper i svenska behövs.

– De mindre företagen är viktiga för hela landet, det är där jobben finns. Bland företagarna finns en tendens till ökad stress och oro för kompetensförsörjning. Samtidigt är det mer än en fjärdedel som tror att de kan erbjuda praktikplatser under året, säger Torstendahl.

För mer information kontakta
Mats Torstendahl, co-head division Företag och Privatkunder
+46(0)8-7635000
mats.torstendahl@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, Presschef
+46(0)70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se