2013-08-12 08:30

SEB: Fler tror på stigande bostadspriser

Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,25 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 57 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 23 procent, att jämföra med 25 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på 45, en ökning med tre enheter jämfört med förra månaden.

- Sommaren har förflutit utan dramatik på de finansiella marknaderna. Hushållen börjar känna större tillförsikt inför framtiden, börsen stiger och räntorna är fortfarande låga. Dessa faktorer förklarar att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit än mer positiv. Med Boprisindikatorn på så hög nivå som 45 lär vi får se fortsatt stigande bostadspriser i höst, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,25 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,25 procent, samma nivå som i julimätningen.

- Hushållen litar på att Riksbanken kommer att hålla fast vid sin ränteprognos, att börja höja reporäntan  först om ett år, säger Gunilla Nyström.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent, att jämföra med sex procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Optimismen är starkast i Stockholmsområdet, men ökar mest i Västra Götaland  
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 27 i Skåne, att jämföra med 30 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på 59, att jämföra med 55 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 51 att jämföra med 44 i julimätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 30 juli till 7 augusti 2013.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13
18 11 10 15 2 7 24 35 45 45 38 42 45

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se