Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan till 4 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 januari 2013 från 3 till 4 procent före skatt och kostnadsavdrag.

- Vi har hittills under 2012 haft god avkastning på samtliga tillgångsslag i portföljen. Efter elva månader uppgick avkastningen till 9,1 procent. Tillsammans med en stärkt kollektiv konsolidering ger det oss möjlighet att höja återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, vd.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 30 november 2012 110 procent och solvensgraden uppgick till 170 procent. Vid samma period var aktieandelen 27 procent.

För mer information kontakta
Nils Henriksson
Vd Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
08 785 11 01
070-656 12 82
Presskontakt
Christina Dahl
070-2681142
christina.dahl@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se