2011-02-21 16:00

Välkommen till SEB:s årsstämma den 24 mars 2011

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum torsdagen den 24 mars 2011 kl 14.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

 

Den fullständiga kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.se, tisdagen den 22 februari 2011. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 22 februari 2011.

 

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.se och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 22 februari 2011.

 

 

Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB 2011

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08 763 8577

 

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations
08 763 8501

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com